Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

18.01.2019 16:20 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 2 от 18.01.2019 г.

Дуклумар пикрумачил

(УСЗН-ла начальник МяхIяммадова ГIябидатлис багъишлабирулра)

Дуклумар пикрумачил

(УСЗН-ла начальник МяхIяммадова ГIябидатлис багъишлабирулра)

Неш-дудешла дебшнили

Абад чIумабарибси,

ШаригIятла хъарбякьли

Иман дебшлабарибси.

Халаси дех чесили

Халкь-хIякимтас марриэс,

ГIямрура харждирулри,

Къяин-жапа чейсулри.

УСЗН-ла бузери

Ахъанайчиб биахъес,

АхIенри мяштIдирули

ГIямру хIела гIязизти.

Дубурла варачанван

ХIечи башути халкьла,

БегIталагъуна хIурмат

Бирулри лебталалра.

Халкьлис гIяхIсанти дирес

Ятимти хIулбуркIахъес,

Бухънаби разибирес –

ХIяракатлизир риэс

Ил саби хIела жира.

Зубарти – ургаб бацван

Халкьличил ралрикибси,

Савли дулхъул шалдаван

Халкьлис манпагIятласи.

Адамла мурад барес

Бурямвана гьалакси,

Кьуръанна аятван

ХIянчилис даим марси.

ЖамигIятла зугIлуми

ХIелаван хIердируси,

Шантачи диги-карцIи,

УркIилар рурхIяхъули.

Гьариллис гIяхIдеш барес

Гьар даимал хIядурси,

Мусибат бакIибихIи

Музарулхъес гьалакси.

ХIялалси хIянчилизир

ХIу ахъракарикIулри,

ГIяхIти къелра датурли,

Чесибси къуллукълизир.

ГIямру эркиндиахъес

Сарри хIу хьулрикIули,

Халкьла яшав ункъбарес

ХIяракатлизир сарри.

Мурили гъайрикIули

Разили пишрирхъули,

Ванали хIеррикIули

Сабурличил рузуси.

ХIянчилизир сакIубси,

УркIецIили рицIибси

Баркь – бацлизир гьаларси,

Халкьла хIурмат сархибси.

Мурхь – битавси яхIлира,

Нур – умул хIяялира,

Пагьму – бугадешлира

Мурхьти адамдешлира

Бузери бяхIиулри.

Дуклумар кьасаначил,

Духути хьуланачил,

Челябкьла пикрумачил

Бузерилизир сакIубси.

Райо шимала халкьла

ХIяжатуни ихъулри

ГIярга, чулахъ, цIуръаби

Тамай гIебкабурцулри.

ГIядлу-зегъа хIянчила

ЧIумали тIашдатурси,

ТIалабкар-жавабкардеш

Тамай ахъкадицибси.

Шалати дяхI-някъличил

Гъайрулхъад бакIибтачил,

УркIила мурад бирид,

ХIечи хъарбикибтала.

ХIянчизартас – кьиблама,

ЗягIиптас – гьажла дарман,

Бухънабас – марси хъарихъ,

Зилантас – насихIятчи.

УркIи – гIяшул къаркъала,

ЯхI — кайзурси гъабзала,

ХIяя – муъмин рузбала,

Адаб – устазунала.

Халкьличил лякьиррикIуд,

УркIилизи атIесли,

Иладала мурад барес,

ЦIализира ретулхъад.

Сецад яхIра сабурра

Лерал хIела уркIилар,

Райо халкьла зугIлуми

Детерхахъес рируси.

Ахъти адамдешла регI,

Сахават няхъбала регI,

ПасяхIти дугьбала регI,

Авадан уркIила регI.

Къуллукъ халали хьалли,

Хамдеш агарси хIяким,

ГIякьлу халаси хьалли,

Пахру агар къуллукъчи

Духутазир духуси,

Гьалартазир гьаларси,

Халкь-ургар ралрикибси,

Сарри хIяяла байрахъ.

ХIяя хIегъти, дяхI дегъти,

Хамдеш, халадеш лерти,

Пягъиби, ламартчиби –

ХIейгахъид хIед хIярамти.

Гьарилла дай уркIила,

АрицIаби мурталра,

Гьарил хъаряхъибсила,

УркIи разибираби.

Къабулданван урцаби

Инсантас гIяхIдеш бирес,

Лагьаван къумрикIаби

Халкь рази-шадбирахъес.

Савли дулхъул шалдаван,

Бахълис шаларикIаби,

Дай дуцIрумла бархIиван

Бахълис ванарикIаби!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3