Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

19.06.2020 19:18 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 23 от 19.06.2020 г.

Даимлис аргъайзиб кавлуси анцIбукь

Июньна 22 хъумхIертусили бетаурли саби нушала халкьлис дахъал анцIкьи, къиян-жапа чедуркъахъубти фашист-германияли дявти дехIдихьибси бархIи сабхIели.

Июньна 22 — хъумхIертнила ва децIла бархIи

Даимлис аргъайзиб кавлуси анцIбукь

Июньна 22 хъумхIертусили бетаурли саби нушала халкьлис дахъал анцIкьи, къиян-жапа чедуркъахъубти фашист-германияли дявти дехIдихьибси бархIи сабхIели.

ЧебяхIси ВатIанна дявти авал дус духъяндитIун. Илдани хибти анцIкьи-децI халатири, зарулти дахъалри. БиштIатасра булан илди чула гIямрулизир хъумхIертестили детаур. ИтхIели биштIали лебти, гьанна бухънабаибти адамтани гьандиркахъули сари чули чедаибти къиян-жапа, агри-гаша, илди анцIбукьлуми гьаннала наслулис ВатIайчи патриотдешла тяхIяр-кьяйда алкIахънила мурадличил пайдаладирули сари.

Дявти чедаибти адамтани мурталра илди хъумхIерту ва итдигъунти замунти халкьличи мадакIаб или балгни диру.

Дявтани хибти харабдешунала дурарад, лерилра-сера хъалибаргуназибти дудешхъали, узби ва цархIилти мурул адамти душмантачи къаршили дявтази арбякьун. Нушала районнизибад 4 азирличи гъамли адам арбукибтири. Илдазибад 2651 алхун ва къел-хIерзи агарли бетахъиб.

Илдигъунти анцIбукьун-азир тыллизирти лерил хIянчи хьунул адамтачи ва бухънабачи чедуркъуб. Илди душманти нушала мер-мусаличи хIебакIахъес гьалабизуни дирули дугели ва хIерели бузутири. ВегIличилацун къайгъилизи викеси замана ахIенри. Имкан лебти адамтани гIяскуртазирти бургъантас кумеклис арц дурхьутири, гIягIнити палтар-кьяшла посылкаби дашахъутири.

Дявтани хибти къиян-жапа ва анцIкъи дахъалри. Сецад къиянни биалра советский халкьли ва гIяскуртани душман гIелавяхI дянгаиб ва сай вакIибси мерличив вячIун. Илгъуна гьунар дакIубарибти адамтачила гьанбикуни халкьла уркIбазир кавлули сари. Илди наслулизирад-наслулизи сайахъули сари.

Дявтазир дакIударибти гъабзадеш багьандан бахъал Игитла умачи лайикьбикиб, наградабани шабагъатлабариб. Илдала асилти баркьудлуми хъумхIертахъес багьандан шагьуртала ва шимала кьакьурбас, школабас ва цархIилти объектунас илдала уми дихьили сари.

Иш суратлизибси памятник ЧебяхIси ВатIанна дявтазиб бургъули калунтас хасбарили, Лавашала байлабси, сунес «Чедибдешла парк» или ируси анхълизиб тIашбатурли саби. Иличи гъамбиубтани белчIес бирар чидил шилизибад дявтази сецад адамти арбякьил, сецад чарбухъил.

Дявтазиб бургъули калунтас хасдарибти памятникуни районна лерилрара-сера шимазир тIашли сари. Илдани жагьил наслула адамтази гьанбиркахъули саби ВатIан багьандан бургъули буибтала ва Чедибдеш сархибтала гъабзадешличила.

Памятникуначи хIеруди бирули илди гIяхIил калахъни лерил шимазибти жагьилтала, бучIантала ламусла чебла саби.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1