Меню
16+

Сетевое издание «По новому пути»

15.03.2019 15:42 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 10 от 15.03.2019 г.

БегIти - хъайгIиб, хIяйванти - къяйцIли

Лавашала шила дахъал мераначир адамтази чула хъайгIирти вайти-гIяхIти лайдикIахъес кайхьибти тIакьни лер. Илди лерни адамтас гIяхIдеш саби сенахIенну, бикибси мерличи гьарилтани чула имцIадухълуми лайди-кIалли, лебил ши нясдешлумази гIелабиркур. Умудешла хIянчи чучи хъарбарибти адамти махбикIули бирар лайдикIути секIли тIакьнала мякьла ахIи, илдала духIна лайдикIахъес.

БегIти — хъайгIиб, хIяйванти — къяйцIли

Лавашала шила дахъал мераначир адамтази чула хъайгIирти вайти-гIяхIти лайдикIахъес кайхьибти тIакьни лер. Илди лерни адамтас гIяхIдеш саби сенахIенну, бикибси мерличи гьарилтани чула имцIадухълуми лайди-кIалли, лебил ши нясдешлумази гIелабиркур. Умудешла хIянчи чучи хъарбарибти адамти махбикIули бирар лайдикIути секIли тIакьнала мякьла ахIи, илдала духIна лайдикIахъес.

Или биалра, дахъал мераначир къаршидиркули сари тIакьнала алавла нясдешлумани бицIибти анцIбукьуни. Илгъуна бетарули саби адамтаницунра ахIи, хIяйвантанира нясдешлуми чула мухIлубани ита-иша лайдикIухIели.

Нясдешлуми лерси мерличир хIяйванти камхIейрнила анцIбукьуни гьаман къаршидиркули сари. МицIираг чула хъайгIир дихIяхъес или шила администрацияла хIянчизарти илдачи чуйна дугьабизаллира гIяхIдеш бетарули ахIен. ХIяйванти ниъла продуктуначил адамти балхути мицIираг сари. Илди хIердарес ва пайда кайсес дигути адамтани гIягIнибиркур гушхIейрахъули, умути дугенили далхути хIердарес ва чисалра диргалахIелхъахъес. Сепайда ...

ХIяйванти жяргадешлумани дицIибти тIакьнала мякьларцунра ахIи, къаршидиркули сари шила кьакьурбазир, гIяйнурбахIир, духIнадухъес мер биалли, гьалабизра балли ганзбарили хъумачи духIнадулхъули сари.

Лавашала шила администрация ил масъалала хIекьлизиб бахъал халкь лебси мерличиб дугьабилзули чуйнара бакьира. Гьанна кьалли дурахIелхъан илдала хIяйванти или гьанбикибгу, ил бархIил гьаргси унзаларад духIнадухъи халати кIел хIяй-ванни лебил мер ганзбарилри.

Бурибси иргъхIергъути бегIтачи сегъуна асар бирусил пикрибикIули, гIякIа кайсесличи бетикили саби. Илгъуна хIянчи бехIбихьибсигъунара саби. Амма, бурибси бакьес хIейгути бархьагарси секIал лайикьли чебиути адамтачи илгъуна тяхIярлира асар бирура или гьанбиркули саби.

Лавашала шилизир гIяхIцад адамтала хIяйванти дурхъирад ардукили, къел-хIерзи агарли детахънила анцIбукьуни диуб. Хебиалли, чула хъайгIир хIердарес хIебирули, цархIилтас зараллис датиутала хIяйвантасра хъулкила шайзибадси тамбихI гIягIнибиркурара?

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2